| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.10.2015

Grini 1910
Kilde: Folketellingen 1910. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og annet.

Hustomter. I de fleste tilfeller festetomter. Se også gårdene.

Vi må ta hensyn til at det dessverre eksisterer en del feil i folketellingene. Vær spesielt oppmerksom på datoer
og fødested. Ta ikke dette for gitt i noen folketellinger.
Jeg retter opp feil etter hvert som jeg, enten finner ut av det selv, eller at brukerne av Gamle Gjerpen gjør meg
oppmerksom på det. Gard Strøm.


Familie 1.
Grini 1910. 57/9.

Tømmermann
Hans Hansen fra Laardal i Telemark f. 6/12-1856.
Skilt.

Tjenestepike: Beate Johannesen f. 2/2-1851 i Sverige. Husstell.

1950: 57/9 "Grini søndre". Skyldmark: 0 mark 59 øre. Eier: Fru Anna Nealand Nilsen.

Familie 2.
Grini 1910. Under 57/11. Ikke skyldsatt. Festetomt.

Møllearbeider
Kristian Olsen fra Solum? f. 19/3-1883 d. 1/4-1925 i Skien.
g.m. Gunda Marie Sigurdsdatter f. 28/2-1888 på Bøle d. 24/12-1965 i Skien, d.a. arbeider Sigurd Olsen fra Kåsa i Luksefjell og Marianne Zachariasdatter fra Fossum.
1. Elisabeth Marie Olsen f. 22/2-1910 i Duestien. Døpt i Skien kirke 1/1-1911.

Faddere for Elisabeth Maria: Anders Sigurdsen, Anna Sigurdsen, Faderen, Herman Samuelsen.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Familie 3.
Grini 1910. 57/12. "Sommerfryd" - Køyta.

Her var oppført Cellulosearbeider Ole Nilsen fra Sauherad f. 2/5-1859 med familie. Se Køyta under Grini.
Fattig losjerende (midlertidig): Den ugifte Gunhild Nilsdatter fra Sauherad f. 22/8-1847.

1950: 57/12 "Køyta". Skyldmark: 0 mark 22 øre. Eier: Lars Sommerfryd.

Familie 4.
Grini 1910. Under 57/15. Bruksnummeret er utgått. Lå ved Vassbrekka (Gamle Siljanvei).

Slakter
Martin Helgesen f. 1/3-1864 i Gjerpen.
Ugift i 1910.

Hans mor, enka Else Olsen f. 20/1-1844 i Gjerpen. "Steller i huset. Offentlig understøttelse."
Pleiebarn: Helge Elias Fransen f. 3/2-1909 i Gjerpen.

1950: 57/15 "Grini søndre". Skyldmark: 0 mark 08 øre. Eier: Knut Johnsen Venstøp.

Familie 5.
Grini 1910. 57/16. Griniv. 1.

Her var oppført graver og kirketjener Andreas Olsen med familie. Se Griniv. 1 under Grini.

1950: 57/16 "Grini søndre." Skyldmark: 0 mark 02 øre. Eier: Jacob Haugen.

Familie 6.
Grini 1910. 57/18.


1950: 57/18 "Grini søndre. En hustomt." Skyldmark: 0 mark 03 øre. Eier: Ester Jørgensen.

Dette bruksnummeret ble slettet mellom 1950 og 2000.

Familie 7.
Grini 1910. 57/19.

Se Griniv. 2.

Familie 8.
Grini 1910. 57/20. 2 familier i samme hus. 1/2. Siljanv. 30.

Her var oppført sliperiarbeider og huseier Johannes Helgesen med familie. Se Siljanv. 30 under Grini.

1950: 5720 "Haugland". Skyldmark: 0 mark 03 øre. Eier: Gudrun Helgesen.

Familie 9.
Grini 1910. 57/20. 2 familier i samme hus. 2/2. Siljanv. 30.

Dekksmann (matros), fyrbøter på dambskip, leieboer
Kristoffer Andreas Nilsen fra Skien f. 27/11-1877 d. 19/3-1915 på Grini av lungetæring, s.a. maskinist Lars Nilsen.
g. i Gjerpen 5/3-1906 m. Inga Pauline Sem fra Gjerpen f. 23/1-1882, d.a. arbeider Kittil Olsen Wærstad. Vokste opp med Hans Andreas Olsen Sem som sin far. Se Familie 10 nedenfor.
Forlovere: "Hans Nilsen, Sem og Lars Helgesen, Grini."
1. Henry Kristoffer Nilsen f. 27/5-1906 i Gjerpen d. 11/9-1971 g.m. Marthe f. 25/8-1912 d. 29/7-1999. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
2. Olav Nilsen f. 18/11-1907 i Gjerpen. Se Kjær(2).

Familie 10.
Grini 1910. Under 57/21.

Høvleriarbeider., vognmann, renovasjonsarbeider, selveier
Hans Andreas Olsen Sem
fra Hummelgård i Melum sogn i Solum prestegjeld f. 12/12-1863 på Stavdal, s.a. innerst Ole Hansen og Aavit Karine Andersdatter.
g. i Melum 19/4-1885 m. Petrea Pedersdatter
fra Sem(7) f. 17/5-1858, d.a. Peder Olsen.
Forlovere: "G.br. Peder Olsen Semb og husmann Jacob Nilsen Lysa."
1. Inga Pauline Sem f. 23/1-1882 på Sem(7). Hennes biologiske far: Kittil Olsen Wærstad fra Tuddal i Hjartdal. Hun ble g.m. Kristoffer Andreas Nilsen. Se Familie 9 ovenfor.
2. Karine Hansen f. 21/7-1885 på Sem.
3. Peder Hansen f. 1/1-1887 på Sem.

4. Olaf f. 1/10-1888 på Sem d. 21/4-1896 på Sem.
5. Johan f. 16/8-1890 på Sem d. 10/5-1896 på Sem.

6. Hansine Hansen f. 8/11-1892 på Sem.
7. Andreas f. 28/7-1894 på Sem d. 28/12-1894 på Sem.
8. Andreas Hansen Sem f. 21/1-1896 på Sem.
9. Olaf Hansen Sem f. 19/4-1898 på Sem d. 17/2-1974 g.m. Dolly f. 17/9-1900 d. 27/3-1959.


Hans Andreas Sem kjøpte eiendommen Sem(7) i 1894. Han solgte den igjen i 1898.
Det var nok rundt denne tiden han bygde dette huset ved Grinihaven.

1950: 57/21 "Haven". Skyldmark: 0 mark 30 øre. Eier: Andreas Nilsen Grini.

Familie 11.
Grini 1910. Under 57/21. 2 familier i samme hus. 1/2.

Gråsteinsmurer
Anders Karlsen fra Bø i Telemark f. 17/10-1891.
g.m. Sofie fra Arendal f. 21/11-1888.
1. Jorund Karlsen f. 19/6-1908 i Kristiania.

Familie 12.
Grini 1910. Under 57/21. 2 familier i samme hus. 2/2.

Enke
Anne P. Grini fra Gjerpen f. 30/9-1845.

Losjerende: Dagarbeiderske Inger A. Lundsaasen f. 1/11-1840 i Gjerpen.

Familie 13.
Grini 1910. Under 57/22.

Gråsteinsarbeider
Martin Josef Jensen
fra Vestre Aker v/ Oslo f. 16/6-1859 d. i juni 1936, s.a. Jens
g. 2/5-1890 m. Johanne Marie Johansdatter (Marie Nykaas) fra Nykås under Mo f. 27/10-1864, d.a. Johan Nykaas.
1. Johan Jensen f. 23/12-1890 på Gromstul i Luksefjell.
2. Karen Jensen f. 24/9-1892 i Skien.
3. Josefine Jensen f. 1895.
4. Jenny Jensen f. 28/10-1901 i Gjerpen.

F.f. Leilænding Josef Martin Jensen Gromstuls Johan: Moderen, Karoline Andreasd. Eriksrød, Anders Nilsen Flittig, Peder Johannesen Nykaas, Nils Johannesen Nykaas.

Denne familien flyttet til Siljan og ble boende på småbruket Løkka ved Grorud.

Familie 14.
Grini 1910. 57/23. 2 familier i samme hus. 1/2. Siljanv. 32.

Her var oppført stenhugger og huseier Peder Olsen Grini med familie. Se Siljanv. 32 under Grini.

Familie 15.
Grini 1910. 57/23. 2 familier i samme hus. 2/2. Siljanv. 32.

Her var oppført flåtemann og leiboer Ole P. Grini herfra. Se Siljanv. 32 under Grini.

Familie 16.
Grini 1910. 57/24. Siljanv. 34, 3719 Skien.

Arbeider ved tøffelfabrikk
Gjermund Jamtvedt fra Sem i Vestfold f. 1/11-1884.
g.m. Augusta fra Skien f. 5/2-1885.
1. Gerd Jamtvedt f. 28/1-1907 i Skien.

Se Siljanv. 34 under Grini.

1950: 57/24 "Vegheim". Skyldmark: 0 mark 02 øre. Eier: Olaf H. Sem.

Familie 17.
Grini 1910. 57/25 "Bø". 2 familier i samme hus. 1/2. Siljanv. 36.

Se Siljanv. 36 under Grini.

Familie 18.
Grini 1910. 57/25. 2 familier i samme hus. 2/2. Siljanv. 36.

Maler (syk), leieboer
Ole Gundersen fra Tinn f. 6/6-1844.
g.m. Dikka fra Skien f. 2/3-1846.
1. Gustav Gundersen f. 3/3-1865 i Skien.

Familie 19.
Grini 1910. Under 57/28.

Husmor, enke
Oline Grini fra Ulefoss f. 3/1-1834.

1950: 57/28 "Aasene". Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier: enkefru Kathrine Jamtvedt.

(C) Gard Strøm.