| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Godal Seter
Gård nr. 41 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.05.2015Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Lia
Husmannsplass under Godal. Ryddet ca. 1740. Tidligere skrevet ”Lien”.

Godal med skogen og plassene lå tidligere under gården N. Hem i Sauherad.

Jon Grinilia skrev:
Plassen ligger høyt, vest for Bestul og syd for Godal. Den har tilhørt Godal og vært Seter. Det var den mest tungvinte
og dårlige jordveg som er brutt i dalen. Kilde: Luksefjellminner nr. 9 - Skavan Miniforlag.

Halvor
Br. ca. 1740.

Torkild Jonsen fra Haukedalen i Hovin dpt. 18/5-1728 i Gransherad kirke.
Br. ca. 1750.

Torkild Jonsen flyttet i ca. 1763 til Gromstul da han giftet seg. Se Gromstul.

Skogsarbeider, husmann
Ole Hansen
fra Heddal eller Hjartdal? f. ca. 1727 bg. 9/5-1809 i Gjerpen. "
Ole Hanssøn f. Lien i Luxefjeld, sagt at være lidt over 82 aar."
g1g m. enke Aslaug Drengmandsdatter fra Hjartdal f. ca. 1703 d. 1788 (ennå ikke funnet bg. i Heddal, Gjerpen, Sauherad eller Sandsvær på denne tiden), enke etter en Ole Olsen.
g2g i Heddal krk. 26/10-1789 m. Margith Anundsdatter "fra Simones i Heddal" f. 1759 d. 10/11-1830. "Margith Anunsd. Follougskone (føderådskone), 71 aar." Hedenstad i Sandsvær.
Barn kun i 2. ekteskap:
1. Hans Olsen dpt. 25/7-1790 d. ca. 1865 g. i Hedenstad kirke, Sandsvær 11/10-1817 m. Kari Pedersdatter Olledalen f. ca. 1792. Bodde på Brekke i Sandsvær.
    Barn 1. Margit Hansdatter f. 1818 på Brekke g. 1846 m. Halvor Knudsen fra Aasen under Tufte. Emigrerte til N. Amerika i 1865 med 7 barn. Brukte navnet Brekke.
    Barn 2. Berte Gurine Hansdatter f. 1836. Emigrerte ugift i 1860 til N. Amerika. ”Gift der med Jon Olsen/Jonsen(?) Furuvold”.
2. Guro dpt. 12/2-1792 d. før 1809.
3. Anund Olsen dpt. 12/6-1796 d. 1869 g.m. Grete Karine Olsdatter fra Kleiva i Sandsvær f. 1794 d. 1861. Bodde på nedre Brekke i Sandsvær (i Luksefjell).
    Barn 1. Ole Anundsen Brekke f. 1821 g. 1850 m. Maren Isaksdatter Hoppestul f. 1829. Emigrerte til N. Amerika i 1873 med 10 barn.
    Barn 2. Anund Anundsen Brekke f. 1822 g.m. Ingeborg Bestul. Emigrerte i 1849 til N. Amerika.
    Barn 3. Margit Anundsdatter f. 1824 g. 1847 m. Torkild Olsen fra Sætret i Siljan.
    Barn 4. Randine Anundsdatter f. 1826 g.m. Knud Pedersen Lysetjenn fra Siljan f. 1828. Emigrerte til N. Amerika i 1860.
    Barn 5. Torstein f. 1827 d. 1828.
    Barn 6. Torstein Anundsen Brekke f. 1829 d. 1907 i USA g. 1858 i Hedenstad krk. i Sandsvær m. Ingeborg Sofie Andersdatter Berg fra Bakli i Sandsvær f. 1838 d. 1931 i USA. Emigrerte til Amerika i 1872.
    Barn 7. Anne Anundsdatter (tvilling) f. 1834.
    Barn 8. Anne Gurine Anundsdatter (tvilling) f. 1834 g.m. Nils Rasmussen Bestul. Emigrerte til N. Amerika.
Br. ca. 1770.

F.f. Ole Hanssøns fra Lien i Luxefields db. Hans: Jacob Risings k., Guri Jacobsdtr., Mons Jacobssøn, Nils Folloug, Ole Monssøn.
F.f. Ole Liens pb. Guro fra Luxefield: Tron Dales enke, Torjer Rasmussøns kone, Ole og Knud Dale, Ellef Olessøn.
F.f.
Ole Liens db. Anund f. Luxefjeld: Halvor Godals k., Aaste Torkildsdatter, Halvor Godal, Ole Bestuul, Ellev Fikjen.
 

30/5-1788      ASLAUG DRENGMANSDTR.        Nedre Telemark Skifteprot. nr. 16, fol. 535b.
Pl. Lien,      g.1. Ole Olsen   død                     
Godall i     g.2. Ole Hansen
Luxefjell      Barn:
i Seufde      1. Ole   død efterl. 4 barn.
                    2. Østen
                    3. Niri
               Ingen barn i 2.ekteskap.
Brt: 378 - 3 - 8
Net: 283 - 2 - 6
Heri medregnet Pl. Liens husebygninger for 52 rdr. Anpart sæter for 200 rdr. (Finnvolden)


I april/ mai 1788 kom familien Johannes Hansen fra Heddal eller Hjartdal hit og fødte et barn, Aaste Johannesdatter.
De slo seg ned på en plass under Gulset. Se Familie 6 - Gulset 1801.
Når familier kom langveis fra, var det helt vanlig at de først kom til nær familie, før de fant seg et eget sted å bo.
Johannes Hansen og Ole Hansen kan godt ha vært brødre.

1801: Ole Hansen Lia bodde her med sin 2. kone og deres barn; Hans, Guro og Anund. Disse tre barna er alle
døpt i Gjerpen kirke. Foreldrene giftet seg i Heddal kirke i 1789. Teksten fra kirkeboka var:
"d. 27. Sept. 1789, Trolovet enkemand Ole Hansen Lien fra Luxefield og Qvindemenniske Margith Amundsd. Simonæs.
Spons.: Tow Towssøn Tweten og Ole Olssøn Ramberg."

Margit Anundsdatter var trolig i tjeneste på Simones i Heddal da hun giftet seg. Det er
ikke funnet at hun er født i Heddal rundt 1759.

Aslaug Drengmansdatter f. ca. 1703 ble g1g 30/9-1725 i Tuddal krk. m. "Ole Olsøn
Præstegaarden" f. ca. 1704.
De hadde flere barn. Bl.a. sønnen Niri Olsen f. ca. 1740. Han kan sees på Fekjan u. Dale.  

Skogsarb., husmann
Ole Ingebretsen
fra N. Grinilia under Bø dpt. 4/3-1798 d. 12/6-1853, s.a. p. Maren Olsdatter fra N. Grinilia og uk. Engebret Olsen i Skien.
g. 15/6-1826 m. Guri Helgesdatter fra Bagstevoldeie i Hedenstad, Sandsvær dpt. 10/9-1796 d. 20/3-1878 på Vadrette, d.a. Helge Knudsen og Live Halvorsdatter.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie, Guttorm Larsen Fieldet."
1. Maria Olsdatter f. 15/6-1826 g.m. Sigurd Olsen fra Sauherad. Se Lialøkka.
2. Halvor f. 16/6-1828 d. 3/8-1834.
3. Live Olsdatter f. 15/9-1830 g.m. enkemann Abraham Olsen. Se Listul.
4. ?Johan Olsen f. 1833. Oppført som sønn her i folketellingen 1845, men sees ikke i kirkeboka for Gjerpen.
Br. ca. 1826.

Ole Ingebretsen vokste opp hos sin mormor Ingeborg Andersdatter på N. Grinilia, enka etter Ole Olsen.
Der bodde Ole Ingebretsen fram til han giftet seg.

Ved vielsen er det nevnt at Ole var ”uægte barn” og at faren var Engebret Olssen af Skien.

Ugift dagarbeider som bodde her i 1845: John Olsen f. ca. 1814.

I 1845 er denne familien skrevet som husmannsfolk på Lialøkka. Det ser ut som de
flyttet dit i ca. 1840. Guri bodde i 1865 som enke hos sin datter Maria på Lialøkka.

Lia var ikke bebodd i 1865, men brukt av brukeren på Godal. 

Skogarbeider Knud Olsen ble leilending på Lia i 1872.  Knut og Gurine bodde tidligere på
Godal, men flyttet hit til Lia på sine gamle dager. Se Godal.
Plassens besetning i 1875 var: 1 okse, 3 kuer og 4 sauer.
Datteren Gurine Knudsdatter f. 1854 bodde her sammen med sine gamle foreldre.

Eier av hele Godal med underliggende plasser Lia og Lialøkka i 1875, var Fru H. Løvenskiold. 

Skogsarbeider, leilending
Ole Abrahamsen Lia
fra Høgli under Dale f. 27/4-1851, s.a. Abraham Olsen Høgli.
g.m. Andrea Knudsdatter fra Godal f. 28/5-1848, d.a. Knut Olsen Godal.
Br. ca. 1885.

Ole og Andrea var i slekt. Tjenestepike her i 1891: Maren Ellefsdatter fra f. 1850 i Sandsvær.
Denne familien flyttet til Glenna(3) i 1897.

Borger Kristiansen var her fra 1897 og til 1899. De bodde resten av sitt liv på Solum. Han skrev
seg for Borger Kristiansen Solum etter at han flyttet dit. Se Solum.

Skogsarb., leilending
Ole Kittilsen
fra Skui i Lardal, Vestfold f. 26/6-1873.
g.m. Berte Marie Johannesdatter fra Ramnes, Vestfold f. 28/8-1862.
Br. 1900.

Denne familien flyttet til Gromstul i 1907, siden til V. Bø(2) ”Fjellet” i 1919 hvor de ble boende.
Se V. Bø(2). Siden 1907 skrev han seg for Ole Kittilsen Gromstul.

Skogsarbeider, leilending
Johan Endresen
(tvilling) fra Rogholt i Sauherad f. 6/11-1877, s.a. husmann Endre Nicolaisen og Anne Johannesdatter.
g. i Sauherad kirke 27/12-1898 m. Anne Olsdatter fra Hegna under Låvell, Sauherad f. 9/9-1876 i Haugen under V. Gåthaug, d.a. Ole Halvorsen Hegna og Kirsti Sigurdsdatter.
1. Einar Johansen f. 8/1-1899 i Hegna under Låvell.
2. Olav Endresen f. 18/1-1902 i Lia under Godal.
3. Anna Karine Endresen f. 14/4-1904 i Lia g.m. Halvard Johnsen. Se Mælagata 140.
4. John Endresen f. 23/7-1910 i Lia.
5. Ivar Endresen f. 18/10-1912 i Lia.
Br. 1902.

Johan Endresen bodde tidligere i øvre Dale og på Fredrikstad under Økter.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Abrahamsen
fra Godal f. 30/9-1876 i Siljan d. 15/6-1953, s.a. Abraham Knudsen Godal.
g. 24/1-1915 m. Hilda Olava Borgersen fra Solum f. 2/2-1892 d. 8/4-1978, d.a. Borger Kristiansen Solum.
1. Rakel Alvilde Godal f. 30/6-1915 g.m. Sigurd Ådalen. Se Parkv. 13 på Rising.
2. Ester Godal f. 1/4-1918 i Lia g.m. Sigurd Tullerud fra Sandsvær. Bodde på Løvsjø i Eidanger.
3. Borgny Synnøve Godal f. 27/10-1920 d. 17/5-1985 g.m. Willy Aslaksen.
Bodde i Chr. Michelsensg. i Skien.
4. Bjarne Anker Godal f. 10/6-1923. Se nedenfor.
5. Ragnhild Godal f. 17/10-1925 d. 20/2-2000 g.m. Gulbrand Askerud fra Tønsberg. Bodde i Sandefjord.
6. Lilly Godal f. 19/5-1929 d. 9/2-2006 g.m. Helge Øyen fra Skjelsvik. Bodde på Skjelsvik i Eidanger (Porsgrunn).
   
Barn 1. Gunn Torild Øyen.
     Barn 2. Gro Øyen.
     Barn 3. Per Arve Øyen.
7. Bergliot Godal f. 1931 g.m. Einar E. Sem. Se Siljanv. 88 under Sem.
Br. 1917.

Kilde: Fra Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
”Ola Lia” hadde slåtteteig i Gromstul på vestsiden av Økter. Høyet ble lagret i nærheten av Gromstul til det ble vinter og is på Økter. Da det ble behov for vinterforet måtte man over isen for å hente det hjem og siden trekke det høyt opp i lia der plassen lå."

 

Kilde: Fortalt meg av Helma Stensrud f. Gavelstad på 1990-tallet.
Det var adkomst til ”Lia” fra Damstua, nedenfor Bestul. Man måtte gå vest for dammen og nordover opp i fjellsiden, forbi Bakhol og deretter bratt stigning videre opp til Lia. Da minstejenta, Bergliot Godal (ovenfor) ble født i 1931, ødela jordmora beina sine på turen ned igjen fra Lia. Gard Strøm. Se Helma Gavelstad g.m. Edvind Stensrud på hustomt under N. Nøklegård.

Skogsarbeider, snekker, leilending
Bjarne Anker Godal
herfra f. 10/6-1923 d. 26/2-1967.
g. 3/7-1954 m. Astrid Gunelia Olsen fra Findal i Solum f. 23/2-1934, d.a. Martha Marie Olsen og skogsarbeider Karl Halvorsen Aanerød.
Forlovere: "Transportarbeider Henrik Pedersen og fru Edith Pedersen, Nedre Elveg. 30, Skien."
1. Åge Godal f. 1954. Bosatt i Fjelldalsv. 316.
2. Inger Heidi Godal f. 1957.
3. Rune Godal f. 1959.
4. Frode Godal f. 1962.
5. Arild Godal f. 1964.
Br. 1953.

Bjarne Godal kjøpte i 1954 Fjelldalsv. 316 og flyttet dit. Siden har ingen bodd her.

De gode, solide bygningene her ble revet og plassen ble helt tilplanta med skog.
Materialene ble tatt vare på og brukt annet sted.

(C) Gard Strøm.