| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Glenna
Gård nr. 124 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 26.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Glenna B - Glenna 2
Gammelt løpenr. 426. Siden Norges matrikkel 1889: 124/2 (gnr/bnr).

Utskilt fra hovedbølet i 1710.

Glenna med Løkken og Kåsa. (Løkken og Kåsa ble utskilt fra Berberg og overført til Glenna i ca. 1889.)
Klostergods fram til 1823. Ble da solgt til Didrik von Cappelen. I 1832 overtok fogden G. Hofgaard g.m.
Inger Jørgine Cappelen.
Selveiereiendom først i 1881 da David Jacobsen Skilbred kjøpte eiendommen. Da hadde Løvenskiold-
Fossum eid den i noen år.

Adresse i dag: Holmsv. 274, 3721 Skien.

Husene har senere blitt utskilt fra jorda til 124/5.

G.br., leilending
Anders Christensen Glende
f. ca. 1680 bg. 28/1-1720. ”Anders Christenssøn fra Glenne, 39 aar.”
g.m. Martha Enersdatter f. ca. 1690 bg. 13/8-1758. ”Jørgen Abrahamsens kone 68 aar.”
1. Christen Andersen dpt. 31/5-1711.
2. Johanne dpt. 12/11-1713 bg. 30/8-1742. ”Johanne Glenne, 27 aar.”
3. Halvor Andersen dpt. 9/2-1716.
Br. ca. 1710.

F.f. Anders Glendes søn Christen: Anders Amundsen, Simon Lund, Ole Skilbrets qvinde Ingeborg og hendis datter Helle, Siri Fieldal.
F.f. Anders Glennes datter Johanne: Thomas Glenne, .... (borte)..... Klocher(ens) qde., Johanne .....(borte).
F.f. Anders Glendes søn Halvor: Gunder paa Holm, Ole Sneltveds Søn Erik, Simons Elen i Scheen, Ole Lubekks qde., Margrete Lund.

Karen Enersdatter f. ca. 1685 er søster eller halvsøster til Martha Enersdatter. Karen var gift med
Anders Amundsen ved Fossum jernverk. Se Familie 14 - Venstøp 1711.

Enka Martha Enersdatter ble g2g med Jørgen Abrahamsen. Se nedenfor. 

G.br., leilending
Jørgen Abrahamsen
fra M. Bø(A) dpt. 24/9-1693, s.a. Abraham Jørgensen Bøe.
g. 6/10-1720 m. enke Martha Enersdatter f. ca. 1690 bg. 13/8-1758. ”Jørgen Abrahamsens kone 68 aar.”
Br. 1721.

Jørgen byttet gård med sin far Abraham i ca. 1723 og flyttet til Bø. Se M. Bø(A).

G.br., leilending
Abraham Jørgensen
fra M. Bø(A) f. ca. 1667 bg. 11/1-1748. ”Abraham Glende 80 aar.”
g. 10/8-1690 m.
Marthe Olsdatter fra Børønningen f. ca. 1652 bg. 31/3-1743. ”Abraham Glennis qde Martha, 90 aar.”, trolig d.a. Ole Heljesen. Se Børønningen Andre.
Br. ca. 1723. Se M. Bø(A).

G.br., leilending
Rasmus Olsen Glende
fra S. Ås(B) dpt. 28/10-1755 d. 2/7-1831 på Gåsehølen, s.a. Ole Rasmussen Aas.
g1g 7/10-1779 m. Kirsten Rasmusdatter fra Furuvald dpt. 28/8-1757 bg. 17/3-1802. ”Rasmus Glendes kone Kirsten Rasmusdtr. 44 7/12 aar.”, d.a. Rasmus Christensen Furuvald.
g2g 11/10-1804 m. Guri Nilsdatter dpt. ca. 1769 bg. 12/12-1813. ”Guri Nilsdtr., Rasmus Glendens kone 44 aar.”
g3g 3/10-1816 m. enke Anne Olsdatter fra Haugedal i Luksefjell dpt. 5/11-1780, d.a. Ole Rønniksen Hougedal.
Forlovere: Christopher Halvorsen Glende, Peder Olsen Myhren.
1. Ole Rasmussen dpt. 26/12-1779 d. 27/12-1837 i Solum g.m. Netten Nilsdatter fra Lillegården i Eidanger dpt. 13/1-1788. Kjøpte Moen under Bakkane i Solum.
2. Karen Rasmusdatter dpt. 13/1-1782 g1g m. Jens Nilsen. Se S. Gåsehølen under Ås. Se også Familie 44 - Fossum 1801.
3. Nils Rasmussen dpt. 5/12-1784. Var i tjeneste hos Christen Gundersen på N. Bø i 1801. Se Sanni(5).
4. Anne Rasmusdatter dpt. 26/10-1788 g.m. enkemann Christen Olsen Søli. Se Sølirønningen øvre.
5. Gunhild Rasmusdatter dpt. 26/12-1791 g.m. smed Peder Aslaksen på Fossum. Se Familie 50 - Fossum 1835.
6. Rasmus Rasmussen dpt. 30/8-1795 d. før 1835.
7. Jon bg. 14/4-1799. ”Rasmus Olesøns hj.db. trill-børn fra Glende, db. Jon.”
Barn i 2. ekteskap:
8. Lars Rasmussen Glende dpt. 9/2-1806. Til Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Kan ikke sees utvandret fra Gjerpen. Fra Skien?
9. Else Rasmusdatter f. 10/9-1813.
Barn i 3. ekteskap:
10. Ole Rasmussen f. 29/6-1817.      
11. Marthe Gurine Rasmusdatter f. 14/2-1820 g.m. Lars Olsen f. 15/3-1822. Se Grønsten(C) under Bø.
Br. ca. 1780.

F.f. Rasmus Olsens db. Ole fra Aas: Halvor Larsen Aases kone, Karen Olsdtr., Ole Aas, Nils Faarevald, Jens Rasmusen.
F.f. Rasmus Glendes pb.
Karen: Lars Schavens kone, Karen Olsdatter, Ole Aas, Lars Schaven, Mons Faarevald.
F.f. Rasmus Glendes db. Nils: Christopher Glendes kone, Anne Olsdtr., Christopher Glende, Mons Faarevald, Jens Rasmusen.
F.f. Rasmus Olsens pb. Anne fra Glende: Anders Nøglegaards kone, Anne Olsdtr., Anders Nøglegaard, Peder Olsen, Ole Olsen.
F.f. Rasmus Olessøn Glendes pb. Gunnil: Guri Nilsdtr., Ingebor Andersdtr., Jens Faarevold, Ole Olessøn Aas, Ole Nøklegaard.
F.f. Rasmus Olessøns db. Rasmus fra Glende: Karen Olesdtr., Guri Nilsdtr., Jens Forevald, Peder Nøklegaard, Amund Olessøn.
F.f. Rasmus Olessøns db. Lars f. Glende: Christopher Glendes k., Karen Rasmusdtr., Christopher Glende, Aslach Halvorssøn, Jens Nilssøn.
F.f. Rasmus Olsens pb. Else f. Glenna: Christopher Glennas k., Gunild Rasmusdtr., Christopher Glenne, Gunder Halvorsen, Rasmus Rasmusen.
F.f. Rasmus Olsens db. Ole fra Aas: Halvor Larsen Aases kone, Karen Olsdtr., Ole Aas, Nils Faarevald, Jens Rasmusen.
 

6/8-1804       KIRSTI RASMUSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 14, side 153b.
Glende         Arvinger: Enkem. Rasmus Olssen og barna:
               1. Ole Rasmussen      25 år.
               2. Nils Rasmussen     20 ”
               3. Rasmus Rasmussen    9 ”
               4. Kari Rasmusdtr.    22 ”
               5. Anne Rasmusdtr.   
15 ”
               6. Gunhild Rasmusdtr. 13 ”
               Faren verger for alle barna.
Brt:   126 - 2 - 0
Gjeld: 140 - 2 - 0 (insolvent).       
Gården tilhørte Gimsøy kloster.


Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra foged Hofgaard til Jacob Davidsen for 400 Spd., datered 25 Augusti, thinglæst 1. October 1845."

G.br., leilending/ selveier
Jacob Davidsen Glende
fra M. Holm dpt. 27/9-1801 d. 13/11-1888 i Skien, s.a. David Gregorius Christiansen Høst.
g. 29/9-1831 m. Maren Rasmusdatter fra S. Berberg dpt. 27/7-1806 d. 14/3-1869 på Skilbred, d.a. Rasmus Christophersen.

Forlovere: Christopher Hoppestad, Niels Rasmussen Hoppestad.

1. Rasmus Jacobsen f. 14/4-1832 på Glenna.
2. David f. 6/10-1833 d. 9/10-1833 på Glenna.
3. Ingeborg Kirstine Jacobsdatter f. 4/12-1834. Hun emigrerte til Sturgeon Bay, Door co., Wisconsin den 18/4-1860, g.m. Nils Christian Erickson fra Kristiania f. 9/4-1830. 4 barn.
4. Elisabeth Sophie Jacobsdatter f. 25/8-1837. Hun emigrerte til Sturgeon Bay, Door co., Wisconsin den 20/4-1859, g1g m. Andrew Halvorsen.
    Elisabeth Sofie ble g2g 1875 m. Soren Petersen f. 1824 i Danmark d. 25/6-1905. De hadde totalt 6 barn.
5. David Jacobsen f. 6/3-1840. Se Skilbred(4).
6. Karen Jacobsdatter f. 3/10-1842.
7. Anne Jacobsdatter f. 1/4-1845 g.m. Gregorius Nilsen Skilbred. Se Skilbred(2).
8. Christian f. 25/1-1848 d. 1/2-1848 på Glenna. "Død før Daabens Konfirmation."
Br. 1824.

Jacob Davidsen var leilending her til han kjøpte bruket av fogd Hofgaard i august 1845.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

426

Glænne

Jacob Davidsen

1 hud 6 skind

1 daler - 3 ort - 9 skilling


Fra folketellingen 1835:
Jacobs bror bodde her som inderst: Snekker Nils Davidsen fra Holm(28). Tjenestepike: Marthe Pedersdatter(15).
Fra folketellingen 1845: Ingen tjenestefolk.
I 1875 bodde Jacob Davidsen hos sin sønn på Skilbred med føderåd. Han døde på Lie i Skien i 1888, men ble
gravlagt i Gjerpen.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra Jacob Davidsen til sønnen David Jacobsen for 235 Spd., hvorved hand efter Sælgerens Kones
død, udbetaler til
1. Ingeborg Kirstine Jacobsdatter 50 Spd.
2. Elisabeth Sophie Jacobsdatter 50 Spd.
3. Karen Jacobsdatter 50 Spd.
4. Anne Jacobsdatter 50 Spd.,
For hvilke sønnen er forbeholdt Panteret i Eiendommen, hvorfor sælgeren har betinget sig og Kone Maren Rasmusdatter brug af eiendommen
for levetid, dateret og Thinglæst 2. Juli 1866."

Dette bruket ble, også i 1866 sammenføyd med Skilbred(4).

G.br., selveier

David Jacobsen Skilbred
herfra f. 6/3-1840.
Br. 1866. Se Skilbred(4).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

426

Glænde

David Jacobsen

1 daler - 0 ort - 10 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

124 

2

426+(420,421,422,423a)d

Glenne

Løkken og Kaasa

David Jacobsen Skjelbred

2 - 2 - 16

3 mark 96 øre


G.br., selveier
Ingebret Nilsen Skilbred.
Br. 1889. Se Skilbred(4).

Bnr 3 og 4 (jord) ble utskilt herfra i 1889.

Ingen beboere her under folketellingene 1900, eller 1910.
Se Skilbred(4).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

124

1

Glenne

Glenne

Karen Jansen

2 mark 52 øre

124 2 Glenne Løkken og Kaasa Ingebret N. Skilbred 2 mark 48 øre
124 3 Glenne Glenne m/ Kaasa Ole Abrahamsen 1 mark 32 øre
124 4 Glenne Glenne m/ Løkken M. Nilsen Langerød 0 mark 16 øre


G.br., selveier

Nils Ingebretsen Skilbred.
Br. 1925.
Se Skilbred(4).

G.br., selveier
Kristian Ingebretsen Skilbred.
Br. 1936. Se Skilbred(4).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

124

2

Glenne m/ Løkken og Kåsa

Kristian I. Skilbred

2 mark 48 øre


Fra Grunnboka
: "
Andel av Holmsvegen 274 (Gnr 124, bnr 5 "Bjørkelund") er overdradd for kr 370.000 til Turid Glenna Forsbakk og
Leif Johan Forsbakk
(29.08.1985)
."


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.