| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 27.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Justeplass
Småbruk under Fossum med bryggerhus.


Justeplassen lå øverst til høyre i bildet. Lenger gikk ikke Hyniv. i 1961.
Foto: Widerøe - Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.


Eier: Løvenskiold - Fossum.

Adresse i dag: Hyniveien før Langangen.

Plassen ble revet da Hyniveien ble forlenget til Valebøveien på 1970-tallet.

Jeger, leilending
Hans Mikkelsen
fra Øverbø i Siljan f. 19/4-1825 d. 27/8-1882 på Fossum, s.a. Mikkel Mikkelssen Øverbø og Marthe Mathiasdatter.
g. 12/3-1860 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Holm(8) f. 14/5-1838 d. 3/1-1866 på Fossum, d.a. Halvor Olsen Holm.
1. Sophie Mathilde Hansdatter f. 11/10-1861 g. i Siljan 6/10-1885 m. agronom Mathias Buer. Se Åkre(2) Ekeli.
2. Helle Marie Hansdatter f. 17/11-1865.
Br. 1863.

Hans Mikkelsen var jeger for Løvenskiold allerede før han giftet seg. De kom til Justeplassen i 1863.

Tjenestefolk her i 1865: Barnepike (ugift) Hanna Reiersen fra Solum (31) og tjenestep. Anne Pedersdatter fra Siljan (20).

Peter Svendsen
Br. ca. 1886. 

Ole Sigurdsen
Br. 1888.

Arbeider, jordbruker
Ole Kristian Jacobsen
fra Røshollen i Lardal f. 31/7-1858, s.a. Jacob Knudsen og Karen Maria Olsdatter.
g.m. Karen Elise Martinsdatter fra Ramnes i Vestfold f. 9/6-1862.
1. Ole Olsen f. 1882 i Lardal. Ugift vedhugger i 1891. Bodde da her.
2. Johan Martin Olsen f. 11/3-1883 i "Haugsdal" i Lardal. Konfirmert her 30/10-1897 med adresse Fossum.
3. Sofie Olsen f. 15/11-1884 på Rising.
4. Hansine Olsdatter f. 22/12-1893.
Br. 1889.

Denne familien bodde i 1884 på Rising.
Oles mor, enka Karen Maria Olsdatter f. 1825 i Lardal, bodde her i 1891.

Enka Karen Elise Martinsdatter bodde i 1910 på Holm(9) "Østre" sammen med barna til Andreas Z. Holm.

Jeger hos kammerherren, småbruker, forpakter
Halvor E. Aas
fra N. Ås(A) f. 8/1-1854 i Haugedal i Luksefjell d. 1948, s.a. Engebret Halvorsen Aas.
g. 11/11-1888 m. Hilda Marie Henriksen fra Tønsberg f. 2/8-1857 (ifølge kirkeboka) d. 1946, d.a. arbeider Mathias Henriksen og Maren Nilsdatter.
1. Einar Mathias Aas f. 23/10-1889.
Se Bestul.
2. Camilla Aas f. 1891 d. 1912.
3. C
arsten Henrik Aas f. 28/3-1900. Se Luksefjellv. 91 under Grini.
Br. 1893.

Halvor ble født på Haugedal i Luksefjell og vokste opp på Nordre Ås. Han var jeger hos Løvenskiold allerede før
han giftet seg.
Hilda Marie var gårdbrukerdatter fra Tønsberg-området. Hun ble konfirmert i Tønsberg den 7/4-1872.

Familien bodde tidligere for kortere tid på Lia under Fossum.
 
Tjenestepike i 1891: Marianne Johannesen f. 1876 i Gjerpen.


Jeger Halvor Aas (1854-1948) og frue Hilda f. Eriksen (1857-1946). Utlånt av oldebarnet Bjørg Aas.

De hadde i 1900 både krøtter, høns, avlet korn og poteter og hadde både frukthage og kjøkkenhage.
Tjenestepike her i 1900: Ingeborg Jensdatter f. 1884 i Gjerpen. Hun bodde i bryggerhuset og drev med hus- og fjøsstell.

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

Kilde: Varden 8/1-1944. Klippet fra Luksefjellminner 17. Skavan Miniforlag.
Jeger Halvor Aas 90 år.
En kjent og aktet mann i Gjerpen, jeger Halvor Aas, fyller i dag 90 år. Han er født på Haugedal i Luksefjell, hvor hans far var forpakter hos daværende eier av Fossum Verk, kammerherre Herman Løvenskiold. Da han var 10 år gammel, flyttet faren til Aas i Gjerpen, som også tilhørte Løvenskiold.
Etter endt skolegang, begynte han sammen med sin far på skogsarbeid. Det besto den gang for det meste av milebrenning. Senere deltok han i forskjellige arbeider ved verket, bl.a. var han ved sagbruket. I flere år assisterte han forstmesteren ved blinking, og i 1896 overtok han stillingen som skogsbetjent ved Ekstul (Løvenskiolds skoger ved Valebø i Holla), inntil han i 1890 ble ansatt som jeger hos kammerherre Leopold Løvenskiold. Denne stillingen innehadde han i 44 år til 1930, da han gikk av med pensjon. Han er innehaver av Kongens fortjenestemedalje i gull.
Halvor Aas var kjent for å være en dyktig jeger. Selv har han nedlagt 3 bjørner, hvorav den ene var en ren kjempe.
Trass sin høye alder er han frisk og kjekk, ser og hører godt og følger med i alt som er oppe i tiden. Han er nå bosatt ved Fossum og driver selv sin lille eiendom. Hans hustru, som er 87 år gammel, var litt før jul litt uheldig å falle og brekke benet så hun er fremdeles sengeliggende.

Anders Tangen
Br. 1947.

Skogbestyrer
Ove Richard Engebretsen
fra Skien f. 1/11-1920, s.a. Jens Engebretsen fra Skavan under Fossum f. 15/3-1882 og Lida Andreasen fra Brevik f. 14/12-1870. (Jens g2g m. Sigrid f. 11/7-1898).
g. 1/12-1945 m. Margit Therese Plassen fra Plassen under Ås f. 12/1-1919, d.a. Peder Olausen Plassen.
1. Roy Richard Engebretsen f. 1948. Bosatt i Stigeråsen i Skien (2015).
2. Jan Ove Engebretsen f. 1951.
Br. 1950.

På sine eldre dager bodde ekteparet Ove og Margit Engebretsen i Jernverksv. 54 underpå Fossum.
Se Jernverksv. 33 under Venstøp.

Plassens grenser på 1950-tallet:
Syd: Bøelva. Nord: Dyrendal. Øst: Fossum. Vest: Bøelva. 

Huset var bygd av slaggstein.

Jorda på plassen ble tillagt Fossum jordbruk i ca. 1960.

(C) Gard Strøm.