| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.07.2013


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Follaug 18 - Seljestad
64/18 ”Seljestad”. Utskilt fra Follaug(5) i 1906.

Adresse i dag: Håvundvn. 268, 3714 Skien.

Byggmester, selveier
Tollef T. Thorsnæs

Eier 1906.

Kilde: Gammel Grunnbok for Skien, tidligere Gjerpen.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 18 er utskilt, avholdt 12. tingl. 28/4-1906.
"Skjøte fra Tollef T. Thorsnæs til Halvor Kjestveit for kr. 12.100, dat. 28/4, tinglyst 12/5-1909."

G.br., selveier
Halvor Gjermundsen Kjestveit
fra Seljestad i Skafså i Mo prestegjeld, Telemark f. 18/1-1877 d. 10/3-1934, s.a. Gjermund Torjussen Kjestveit og Tone Halvorsdatter Omlid.
g. i Skafså 1902 m. Ingebjørg Kleivi fra Skafså f. 13/7-1880 d. 16/11-1974, d.a. Knut Steinarsson Kleivi/ Kringlaak.
1. Tone Kjestveit f. 11/2-1903 på Seljestad i Skafså d. 22/4-2001. Bodde i J. Schaanningsgt. 70.
2. Mikkel Kjestveit f. 14/11-1904 på Seljestad i Skafså. Overtok gården.
Eier 1909.

Under folketellinga 1910 bodde denne familien som selveiende bønder på gården Seljestad (64/18) i Mo i Telemark.
De hørte til statskirken.

Kilde: Gammel Grunnbok for Skien, tidligere Gjerpen.
"Bnr 29 er utskilt ved Skylddelingsforretning, avholdt 9/4, tingl. 20/4-1927."
"Bnr 30 og 31 er utskilt ved Skylddelingsforretning  avholdt 11/6, tingl. 25/6-1927."
"Bnr 33 er utskilt ved Skylddelingsforretning avholdt 23/7-, tingl. 2/8-1929."
"Halvor Kjestveirs enke Ingebjørg Kjestveit har uskiftebevilling av 23/4-1934, jfr. bnr 30."
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

64

18

Seljestad 

Ingebjørg Kjestveit 

1 mark 85 øre 

64 21 Seljestadmyren Halvor (Ingebjørg) Kjestveit 0 mark 80 øre
64 47 Myrtun Mikkel Kjestveit 0 mark 01 øre


Kilde: Gammel Grunnbok for Skien, tidligere Gjerpen.
"Skjøte fra Ingebjørg Kjestveit til sønn Mikkel Kjestveit f. 14/11-1904 herpå og bnr 21 med besetning og redskap for kr. 50.000, hvorav for
løsøre kr. 10.000, dat. 31/12-1964, grunnbokført (tinglyst) 5/2-1964(!)." (Skal nok være 1965. G.S.).
"Ifølge skjøte har selgeren Ingebjørg Kjestveit forbeholdt seg for livstid fullt føderåd, 5-årig verdi kr. 15.000.- rf. 5/2-1964."


G.br., selveier
Mikkel Kjestveit
herfra f. 14/11-1904 på Seljestad i Skafså d. 12/10-1970.
g.m. Anne Meen fra Meen(17) f. 19/6-1905 d. 28/9-1988, d.a. Arne Hansen Meen.
1. Else Ingebjørg Kjestveit f. 3/3-1937 g.m. Gunnar M. Aarhus. Overtok gården.
Eier 1964.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Mikkel Kjestveit:
”Øst: Hovedveien Skien Porsgrunn (Håvundv.), sør: Røsland (Follaug 1), vest: Jernbanen, nord: Isak Isaksen Follaug.”

Mikkel Kjestveit var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950. Han kjøpte 2 andeler.

Kilde: Gammel Grunnbok for Skien, tidligere Gjerpen.
"Skjøte til Else Ingebjørg Kjestveit Aarhus f. 3/3-1937 på 1/2 part av denne eiendom og bnr 21 samt gnr 30 bnr 11 og 14 i Solum
for kr. 120.000, dat. 19/12-1974, grunnbokført (tinglyst) 14/3-1975."
Del av skjøtet: "(Enken har ) Livsvarig fritt husrom og rett til oppvarming, den årlige verdi kr. 3.000.- ifølge skjøte, dat. 19/12-1974, tinglyst 14/3-1975."

Landbrukskonsulent, selveier
Gunnar Magne Aarhus
fra Vrådal f. 2/2-1928 på Solvang i Vrådal, Kviteseid d. 23/10-2010, s.a. skogsarbeider Eivind Torsteinsen Aarhus. og Margit Olavsdatter.
g.m. Else Ingebjørg Kjestveit herfra f. 3/3-1937 d. 6/4-2017.
1. Torgeir Aarhus f. 1954. Bosatt i Skien.
2. Odd Aarhus f. 1960. Bosatt i Oslo.
3. Anne-Cathrine Aarhus f. 1973. Bosatt i Oslo.

Eier 1974 (Else Ingebjørg Kjestveit Aarhus).

Det ble skilt ut en del hustomter herfra på begynnelsen av 1980-tallet.


Kilde: Minneord i Varden 16. Nov. 2010.

(C) Gard Strøm.