| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert  08.05.2017

 

Bratsberg 3 - Bratsbergskogen - Skauen
Gammelt løpenr. 169b. Utskilt til forpaktning fra Bratsberg(2) i 1835.

Samme eiere som Bratsberg(1) til 1898.

Ole Nilsen Follaug på Bratsbergkleiva brukte jorda her fra ca. 1835.
Skolelærer Johannes Gulbrandsen på Bratsbergkleiva brukte jorda i 1845.
I 1865 var eiendommen fortsatt ubebodd, men jorda ble brukt av en Halvor Halvorsen.

Adresse i dag: Løbergv. 45, 3719 Skien.

Dette er huset rett vest for Per Gunnar Follaugs gård (2014). Se Bratsberg(11).

G.br., selveier
Simon Martinius Olsen Kolkinn
fra Kolkinnmyr(5) f. 10/12-1862, s.a. Ole Christensen.
g. 7/11-1894 m. Elise Pedersdatter fra Follaug(9) f. 8/11-1864 på Afsøla i Siljan, d.a. Peder Gundersen Follaug.
1. Olga Olsen Kolkinn f. 9/3-1895 d. 1/12-1982 g.m. Arthur Fredriksen fra Skien f. 29/5-1894 d. 8/3-1947. Bodde i Skien.
    Barn 1. Edle Fredriksen.
    Barn 2. Ninni Fredriksen.
    Barn 3. Sigrid Fredriksen.
    Barn 4. Bjørg Fredriksen.
2. Marie Olsen Kolkinn f. 23/8-1897 på Kolkinn g. 21/8-1920 m. Nils Louis Larsen Skyer f. 1896, s.a. trevarearbeider Lars Larsen Skyer. Bodde i Skien.
    Barn 1. Arne Skyer f. 7/4-1920 d. 2000 g.m. Solveig Margaret f. 14/5-1925. Arne Skyer bodde i Tomtegt. 36 på Brekkejordet.
3. Nora Olsen Kolkinn f. 4/9-1899 d. 14/5-1972 g. 10/11-1928 m. Henry Fredriksen fra Skien. De bodde i Skien. Ingen barn.
Br. 1898.

Simon Olsen bodde i mange år på Kolkinn. Der var han leilending og drev som kjører ved siden av gårdsbruket.
Se Elise Pedersdatters slekt i Siljan Bygdebok side 543. Hun ble konfirmert i Siljan i 1879.

I 1891 bodde Simon på Kolkinnmyr sammen med sin mor, enka Maren Anne Christensdatter f. 1826.

Det var trolig Simon Kolkinn som bygde husene her i ca. 1898.

I 1900 var Simon gårdbruker og selveier her, og hadde ett fosterbarn, Johan Boman fra Skien f. 1899.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

62 

3

Bratsberg 

Bratsberg 

Simon Olsen 

1 mark 48 øre 


G.br., selveier
Herman Ingvald Halvorsen
f. 6/7-1883 d. 30/9-1966, s.a. murer Halvor Andresen.
g. i Skien 25/3-1913 m. Inga Anette Sørensen f. 19/4-1891 d. 19/12-1977, d.a. kirketjener Søren Sørensen.
1. Thoralf Halvorsen f. 9/9-1915. Overtok Eiendommen.
2. Sofie Helene Halvorsen f. 10/4-1924 i Skien g.m. Dagfinn Gustavsen. Bodde her en tid. Flyttet siden til Strømdal.
Br. 1938.

Herman I. Halvorsen var tidligere skipsfører. Da de giftet seg i Skien kirke i 1913 var han styrmann.
De bodde i 1924 i Haugesg. 18 i Skien. De er begge er gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.

 
G.br., selveier
Thoralf Halvorsen
f. 9/9-1915 d. 8/3-1986.
Br. 1950. Ugift.

Thoralf Halvorsen er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

62 

3

Bratsberg 

Thorleif(!) Thoralf Halvorsen 

0 mark 38 øre 


Bratsberg(337) ble utskilt herfra i 1948. Sameie med jordstykket Bratsberg(13) siden 1898. Det var Thoralfs søster
Sofie Gustavsen som arvet eiendommen. Hun solgte den i 1987 som tilleggsjord til Ingvar Follaug på nabogården
i øst.

G.br., selveier
Ingvar Follaug.
Br. 1987. Se Bratsberg(11).

Våningshuset ble påbygd og restaurert i 2003 og fungerer som kårbolig for Bratsberg(11).


Bratsberg bnr 3. Foto: Gard Strøm 25. april 2013.
Etter at låven var revet.
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.