| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bratsberg 13 - Skauen
Gammelt løpenr. 179. Utskilt til forpaktning i ca. 1780.

Samme eiere som Bratsberg(1) til 1898.

Dagarbeider, husmann med jord
Knud Halvorsen
fra Rollag i Numedal, Buskerud dpt. 23/7-1734 i Rollag pr.gj. bg. 30/11-1806. ”Knud Halvorssøn f. Bratsb.Kl., meldt at være som født i Numedal, 72 aar.”, s.a. Halvor Knudsen.
g1g 22/10-1763 m. Gunne Gislesdatter fra Skreua under Foss dpt. 10/9-1719 i Rollag bg. 2/2-1793. ”Knud Halvorssøns kone Gunne Gislesdtr. u/Bradsberg 69 aar.”, d.a. Gisle Guldbrandsen.
g2g 4/9-1793 m. enke Pernille Hansdatter fra Skien? f. ca. 1745. Ikke gravlagt i Gjerpen.
1. Halvor Knudsen dpt. 31/3-1764. Se nedenfor.
2. Gisle dpt. 2/7-1765 bg. 8/8-1765. ”Knud Halvorsens s. Jisle 5 uger.”
3. Lars Knudsen dpt. 6/7-1766.
Br. ca. 1780.

F.f. Knud Halvorsens db. Halvor fra Luxefjeld: Christen Larsens kone, Anne Sørensdtr., Halvor Alfsen, Jens Halvorsen.
F.f. Knud Halvorsens db. Jisle fra Luxefjeld: Lars Olsens kone, Anne Olsdtr, Gunder Halvorsen, Lars Olsen.
F.f. Knud Halvorsens db. Lars fra Luxefjeld: Lars Olsens kone, Kisten Michelsdtr., Jest Halvorsen, Jacob Jonsen.

Knud Halvorsen bodde tidligere i Luksefjell. Usikkert hvor.

Hans andre kone, Pernille Hansdatter var tidligere gift med smed Thor Pedersen. Se Familie 44 - Kleiva 1784.

Arbeider, husmann med jord
Halvor Knudsen
herfra dpt. 31/3-1764 d. 24/1-1827 u. Bratsberg, s.a. Knud Halvorsen.
g. 3/10-1788 m. Maren Jonsdatter fra S. Løberg(B) dpt. 9/10-1763 d. 27/5-1826 u. Bratsberg, d.a. Jon Isaksen Løberg.
1. bg. 27/2-1790. ”Halvor Knudsens tvillinger 9 timer.”
2. bg. 27/2-1790. ”Halvor Knudsens tvillinger 9 timer.”
3. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 13/11-1791.
4. Knud dpt. 1/5-1796 bg. 26/7-1801. ”Halvor Knudssøns db. Knud u/Bratsberg 5 1/4 aar.“
5. Jon dpt. 26/12-1798 bg. 27/12-1801. ”Halvor Knudssøns db. Jon u/Bratsberg 3 aar.“
6. Isak Halvorsen dpt. 27/2-1803. Se nedenfor.

F.f. Halvor Knudssøns pb. Ingebor u/Bradsberg: Daniel Pederssøns k., Karen Jonsdtr., Jes Halvorssøn, Isak Jonssøn, Halvor Christenssøn.
F.f. Halvor Knudssøns db. Knud u/Bradsberg: Jacob Ballestads k., Inger Jonsdtr., Knud og Jes Halvorssøn, Isak Jonssøn.
F.f. Halvor Knudssons db. Jon u/Bradsberg: Abraham Anderssøns k., Inger Jonsdtr., Lars og Nils Jonssøn, Anders Christenssøn.
F.f. Halvor Knudssøns db. Isak u/Bratsberg: Lars Jonssøns k., Inger Jonsdtr., Jacob Hanssøn, Isak og Jacob Jonssøn.

Halvor ble født i Luksefjell. Han bodde på Bratsbergskauen da han ble konf. i 1780.

30/5/1827      HALVOR KNUTSSEN                     Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 196b.
Schougen       og MARIE JONSDATTER                  
u/Bratsberg    Arvinger: Barna:
               1. Isak Halvorssen, myndig, bor på plassen.
               2. Ingeborg Halvorsdtr. 35 år.
               Formynder for Ingeborg: Morbroren Niels Jenssen Løberg.
Brt: 116 - 3 - 16
Net:  93 - 1 -  2.

Arbeider, husmann
Ole Halvorsen
f. ca. 1750?
g. 9/11-1776 m. Else Larsdatter fra Lagmannsgården dpt. 5/9-1751, d.a. Lars Nilsen.
1. Anne dpt. 21/12-1777 bg. 20/9-1778. ”Ole Halvorsens d. Anne f. Bradsberg ejet 1 3/4 aar.”
2. Halvor Olsen dpt. 21/2-1779.
3. Anne Olsdatter dpt. 30/4-1780.
Br. i 1782.

F.f. Ole Halvorsens pb. Anne fra Bradsberg Ejet: Lars Nilsens kone, Giertrud Olsdatter, Isak Rejersen, Peder Halvorsen, Laers Knudsen.
F.f. Ole Halvorsens db. Halvor fra Bradsberg Ejet: Anders Aarhuses kone, Marthe Olsdatter, Aslak Bradsberg, Lars Nilsen, Halvor Larsen.
F.f. Ole Halvorsens pb. Anne fra Bradsbergskauen: Lars Nilsens kone, Maren Christensdtr., Lars Halvorsen, Abraham Skouen, Knud Halvorsen.


Familien Ole Halvorsen bodde på Bratsbergskauen i 1777-1782. Flyttet trolig ut av sognet.
Ikke å se i Gjerpen kirkebøker etter barnedåpen i 1780.

Sagmester, leilending
Isak Halvorsen
herfra dpt. 27/2-1803 d. 4/1-1876 på Skauen, s.a. Halvor Knudsen Skoven.
g. i Skien 14/9-1826 m. Maren Pernille Fredriksdatter dpt. 15/8-1802 i Solum d. 2/2-1893 i Skien, d.a. Fredrik Pedersen Sorteland.
Forlovere: Isach Jacobsen Bommen, Niels Johnsen Løberg.
1. Maren Isaksdatter f. 1/7-1827 d. 11/7-1842 på Skauen.
2. Fredrik Anthon Isaksen f. 21/4-1829 på Skauen g. i Skien 24/9-1857 m. Torine Christiansdatter Sand fra Skien (d.a. Christian Jensen Sand).
3. Halvor Isaksen f. 1/1-1832 på Skauen g. 26/5-1857 m. Kirsten Marie Pedersdatter f. 1834 i Holla (d.a. Peder Isaksen Skougen fra Holla).
    Bodde i Bakkeg. i Skien i 1875 m. 7 barn født i Skien, Sylling og Hedrum. Halvor var formann ved saga.
4. Henrikke Isaksdatter f. 23/8-1834. Innflyttet til Larvik 28/4-1854. Hun kom da i tjeneste hos sorenskriver(?) Th. Olsen. Tilbakeflyttet 14/4-1856,
    g.m. Skomaker Erik Martin Olsen fra Kjølling f. 1833. Bodde i Prinsensg. i Skien i 1875.
5. Ingeborg Johanne Isaksdatter f. 24/10-1837.
6. Abraham f. 26/6-1840 d. 19/7-1840. ”Hiemedøbt af Christine Bommen.
Døde før Daabens Konfirmation.”
7. Isak f. 26/6-1840 d. 19/7-1840. ”Hiemedøbt af Christine Bommen. Døde før Daabens Konfirmation.”
8. Henrik Andreas Bruun Isaksen f. 25/11-1841 g. i Skien 27/2-1870 m. Kirsten Johannesdatter fra Brekkejordet f. 29/6-1821.
    Bodde i Nedre Elveg. i Follestad i 1875. Henrik Isaksen var da styrmann.

Gunborg Olsdatter(36) bodde her i 1835.

Sagmester, leilending
Hans Christensen Skouen
fra Bratsberg(31) ”Skauen” f. 3/9-1812 d. 2/3-1896 på Bratsbergskauen, s.a. Christen Pedersen Skouen.
g. 29/8-1844 m. Birthe Maria Olsdatter fra Skjelbed i Solum f. 27/3-1818 d. 19/6-1864 på Follaug, d.a. Ole Christophersen Skjelbred og Helvig Hansdatter.
Br. 1844.

Hans Christensen Skauen flyttet til gården Follaug(4) i 1851.

Simon Olsen Kolkinn.
Br. 1898. Se Bratsberg(3).

Herman Halvorsen.
Br. 1938. Se Bratsberg(3).

Thoralf Halvorsen.
Br. 1954. Se Bratsberg(3).

Sameie med gnr 63 bnr 3 siden 1898.

(C) Gard Strøm.