| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.07.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 55 - Ballestad nordre
65/55, 25 og 91.

Utskilt fra N. Ballestad(2) i 1894.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 55 er udskilt, dat. 5. febr., tinglyst 3. mars 1894." (Gjelder Ballestad(2).

"Skjøte fra Anders Halvorsen Bøle til Kittil Pedersen for kr. 8050, dat. 14. Marts, tinglyst 2. april 1894."


Ballestad bnr 55, 25 og 91. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006).
Nabogården som ligger rett bak, er Ballestad bnr 127 "Grønli".


Adresse i dag: Håvundv. 309A og 309B, 3713 Skien.

G.br., sagarbeider, selveier
Ketil Pedersen Ballestad
(Kittil Pedersen Ballestad) fra Dalen i Tuddal, Hjartdal f. 7/10-1848 d. 1/9-1906, s.a. Peder Svenningsen og Aslaug Ketilsdatter fra Tuddal.
g. 21/11-1884 m. Lovise Hansdatter fra Ballestad(3) f. 10/1-1854 d. 1/1-1928, d.a. Hans Jensen Ballestad.
1. Peder Kittilsen Ballestad f. 15/3-1885 på Bøle. Emigrerte til Amerika.
2. Hans Kittilsen Ballestad f. 18/9-1886 på Bøle. Emigrerte til Amerika.
3. Ingeborg Andrea Ballestad f. 3/11-1888 d. 27/12-1978. Bodde her med sine brødre. Ugift.
4. Karl Ludvig Kittilsen Ballestad f. 9/1-1891 på Bøle. Overtok bruket sammen med broren.
5. Abraham Kittilsen Ballestad f. 18/1-1894 på Follaug. Overtok bruket sammen med broren.
6. Aslaug Marie Ballestad f. 18/9-1896 d. 29/11-1982 g. i Borgestad kirke 1/9-1917 m. bankbokholder Trygve Thygesen fra Ole Kallemsv. i Skien f. 14/9-1891 d. 22/10-1918, s.a. Andreas Thygesen fra Kjær(8).
    De bodde i Ole Kallemsv. 21 i 1918. Trolig ingen barn.
Br. 1894.

De første åra Ketil Pedersen bodde i Gjerpen holdt familien til på Bøle hvor han var i arbeide på Bølesaga.
Ketil kjøpte denne gården av Anders Halvorsen Bøle i 1894.

Våningshuset ble satt opp i 1904. Uthuset ble bygd i 1896 og bryggerhuset i 1897.
Kilde: Norske Gårdsbruk, Telemark, bind 1 - 1954.

"Amtsbevilling for Kittel Pedersens enke, Lovise Pedersen, til at sitte i uskiftet bo efter manden, dat. 28. sept. 1906, tinglyst 22. november 1913."
"Skjøte fra Lovise Pedersen til Karl og Abraham Kittilsen for kr. 10.000.- hvorav for løsøre kr. 3000.- med forbehold av føderaad for selgersken,
ansatt til femaarig verdi kr. 500, dat. 8/2-1927, tingl. 16/2-1927."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

55

Ballestad 

Ballestad nordre

Kittel Pedersen 

2 mark 14 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., selveiere
Karl Ludvig Kittilsen Ballestad herfra f. 9/1-1891 d. 13/2-1980.
og broren
Abraham Kittilsen Ballestad
herfra f. 18/1-1894 d. 23/7-1984. 
Br. 1927. Begge ugifte.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65

25

Ballestad nordre 

Karl og Abraham Kittilsen 

0 mark 56 øre

65 55 Ballestad nordre Karl og Abraham Kittilsen 2 mark 14 øre
65 91 Ballestad - Haugen Karl og Abraham Kittilsen 0 mark 30 øre

Brødrene drev gården til 1965. Den ble da solgt til Tore Borgersen.

Abraham Kittilsen beskrev gårdens beliggenhet på 1960-tallet slik:
”I vest til hovedveien Skien-Porsgrunn, syd veien til Grønnerød og øst til Georg og
Lars Ballestad, nord til Olav Kolkjen og Jacob E. Ballestad.”

I 1969 bodde Karl, Abraham og søsteren Ingeborg fremdeles på gården.

Grønnsaksgrossist, selveier
Tore Borgersen
fra Brekkeg. 10 på Frogner f. 1939, s.a. grønnsaksgrossist Thorvald M. Borgersen og Ruth Lysnes Larsen.
g. 1961 m. Liv Karin Pedersen fra Skien f. 1941, d.a. John T. Pedersen og Annie f. Kihle.
1. Anne Mette Borgersen f. 1961.
2. Tore Morten Borgersen f. 1968.
3. Espen Borgersen f. 1972.
Br. 1965.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 54 dekar jord, 10 dekar beite og 60 dekar skog. Haugen (65/91) hører til driftsenheten. Høyvold (8/44 - av Venstøp) på 40 dekar er leid i tillegg. Det blir produsert korn og juletrær. Det var melkekyr på gården fram til 1970. Den første traktoren kom i 1966. Nå er det 3 traktorer og ei korntørke her.
Våningshuset ble bygd i 1907 (1904?). Det ble ombygd og restaurert i 1980 og påbygd i 1982. Kårbygning ble satt opp i 1977. Fjøset i låven ble i 1983 ombygd til garasje og redskapsrom. Stallen ble ombygd i 1990.
På gården finnes det gravhauger, hvor det er gjort funn av sverd, spydspiss og øks fra rundt 900 e.Kr. (Vikingetid).
Nåværende eier kjøpte gården i 1965 av Karl og Abraham Kittilsen Ballestad. Ved siden av gården har eieren vært grønnsaksgrossist og kona forretningsdrivende.

Se Juletregården - Nordre Ballestad på Facebook.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.