| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bakken
Gård nr. 103 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.10.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bakkeseter
Opprinnelig gammel seter u. Bakken. Beliggende ved Jarseng.

Bosetting her fra 1769 - ca. 1801.

Landskyld 1801: 1 ½ skind.

Arbeider, husmann

Peder Pedersen
f. ca. 1730 bg. 8/2-1789. ”Peder Pedersen f. Backen eje 59 aar.”
g.m. Inger Ingebretsdatter f. ca. 1745.
1. Karen Pedersdatter dpt. 20/8-1769.
2. Peder Pedersen dpt. 17/2-1771.
3. Anne Pedersdatter dpt. 22/1-1775.
4. Ole dpt. 19/10-1777 bg. 6/6-1779. ”Peder Pedersens s. Ole f. Bache ejet 1/4 aar.”
5. Ole Pedersen dpt. 14/3-1779.
6. Inger Pedersdatter dpt. 21/5-1780.
7. Karen Pedersdatter dpt. 4/5-1783 g.m. Johan Thomas Larsen fra Grini. Se nedenfor.
Br. 1769.

F.f. Peder Pedersens pb. Karen fra Bachen Ejet: Nils Langerøes kone, Ingebor Andersdtr., Thor Bachen, Mathis Andersen.
F.f. Peder Pedersens db. Peder fra Bache Ejet: Knud Kragetoes kone, Maren Hansdtr., Jacob Andersen, Peder Gundersen.
F.f. Peder Pedersens pb. Anne fra Bachen Ejet: Aasne Olsdtr., Inger Christophersdatter, Lars Bachen, Thor Bachen.
F.f. Peder Pedersens db. Ole fra Bache Ejet: Kisten Eriksdtr., Sara Schajesdtr., Thor Bachen, Ole Larsen.
F.f. Peder Pedersens db. Ole fra Bache Ejet: Anne Knudsdtr., Maren Nilsdatter, Jon Pedersen, Ole Larsen.
F.f. Peder Pedersens pb. Inger fra Bachen Ejet: Ragnil Larsdtr., Marthe Knudsdatter, Lars og Thor Bachen.
F.f. Peder Pedersens pb.
Karen under Bachen: Mathis Fløtterøes kone, Marthe Knudsdtr., Thor Bachen, Christopher Knudsen.

Inger er ikke konf. i Gjerpen. Peder Pedersen hadde trolig ei søster i området
som var gift med enkemannen Nils Langerød på Langerød(B)

15/8-1795      PEDER PEDERSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 199b.
Ødegaarden     Arvinger:                           
u/Bakken       Enka Inger Ingebretsdatter
                       og barna: (Ingen navn oppført).
Boets midler: ”Finnes ei det ringeste”.

Enka Inger Ingebretsdatter ble g2g med enkem. Jens Jensen. De bodde flere steder. Se under Sanni.

Arbeider, husmann
Johan Thomas Larsen
fra plass under S. Grini dpt. 20/10-1782 d. 2/10-1823 på Bakkeseter, s.a. Lars Christophersen.
g. 14/9-1817 m. Karen Pedersdatter herfra dpt. 4/5-1783 d. 13/4-1825 på Bakkeseter, d.a. Peder Pedersen.
Forlovere: "Isak Nielsen Trolsaas, Jens Olsen Jarsengen."
1. Inger f. 24/11-1818 d. 10/1-1827 på Bakkeseter.
 


Bakkeseter ca. 1920. Innsendt av Frode Ulvær.
I midten: Elisabeth Bakken g.m. Johan N. Fløtterød. Hun var seterjente på Bakkeseter hver sommer i mange år.


Bakkeseter 1921.

Siden begynnelsen på 1800-tallet har Bakkeseter blitt brukt som sommerseter og fritidseiendom.

(C) Gard Strøm.