| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Augestad
Gård nr. 81 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 381.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Augestad 6
Gammelt løpenr. 301. Siden Norges matrikkel 1889: 81/6.

Landskyld 1801: ½ hud (6 skind).

Adresse i 1971: Augestad, Porsgrunn.
Adresse i 1994: Liane ca. 125.

Los
Isak Børgersen
Br. før 1801. Se Follaug(4).

Skipper

Jacob Bentzen
f. ca. 1778 d. etter 1819, før 1835.
g. i Ø. Porsgrunn 27/10-1814 m. Karen Maria Isaksdatter fra Storg. 170 i Porsgrunn, f. 1782, d.a. los Isak Børgersen Follaug. Se Follaug(4).
Forlovere: "Hans Hougholdt, Anders Thorsen."
1. Anne Bendicte f. 1815 d. 10/4-1816 på Augestad.
2. Isak Jacobsen (Bentzen?) f. 10/10-1819.
3. Anne Benedicte Bentzen f. 6/5-1817 d. 4/5-1911 i Porsgrunn g.m. Jonas Askelund f. ca. 1815 i Fredrikstad.
Br. 1816.

Karen Marias gamle far, tidligere los, Isak Børgersen Follaug, døde her i 1817. Se Follaug(4).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Jacob Bentsens enke Karen Maria Bentsen til John Gundersen, dat. 18. april, tingl. 4. mai 1836."

G. br., snekker, selveier
John Gundersen
fra Lid(6) f. 18/6-1810 d. 8/3-1888, s.a. Gunder Larsen Lie.
g. 10/1-1839 m. Jacobine Eulalia Jacobsdatter fra "Sætret under Brevig" f. 26/2-1816 d. 28/7-1885, d.a. styrmann Jacob Olsen og Ellen Jacobsdatter i Brevik .
1. Gurine Elise Johnsdatter f. 25/8-1839 d. 17/6-1856 på Augestad. 17 år gammel.
2. Jacob Johnsen f. 6/6-1843. Overtok bruket.
Br. 1836.

Foreldrene bodde alene her i 1875.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

301

Augestad

John Gundersen

6 skind (1/2 hud)

0 daler - 2 ort - 23 skilling

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

301

Augestad

John Gundersen

0 daler - 2 ort - 7 skilling

Maler, selveier
Jacob Johnsen Augestad
herfra f. 6/6-1843 d. 27/3-1921.
g.m. Anne Pedersdatter fra Ulefoss f. 1844  d. 3/1-1919.
1. Ingeborg Elise Jacobsdatter f. 4/12-1878 d. 1889.
Br. 1888.

Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri nr. IV 3, folie 250.
"Attest om at Jakob Johnsen er eneste barn og arving efter avdøde enkemand John Gundersen. Tinglyst 16. april 1888."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

81

6

301

Austad

Austad (Augestad)

John Gundersen

0 - 2 - 23

1 mark 18 øre

Se folketellingen 1900.

Ekteparet bodde her alene i 1900. De skrev seg for Jacob og Anna Augstad. Det står skrevet i  kirkeboken,
at Jacob begikk selvmord og at han hengte seg på loftet.

Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri nr. IV 3, folie 250.
"Skjøde fra Jakob Johnsen til Hans Andresen paa dette bruk for 2.750 kr. Dato 20. april, tingl. 15 juli 1895."

Hans Andresen.
Br. 1895. Bodde ikke her.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

81

6

Austad

Augestad

Hans Andresen

1 mark 18 øre

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Hans Andresen til bokhandler H. Wergeland for kr. 16.500, hvorav løsøre kr. 1200, dat. 30. september, tinglyst 15. oktober 1919."

Bokhandler H. Wergeland i Porsgrunn, kjøpte gården i 1919. Husene her ble leid ut i mange år. Familien Gromstul er vel
de som bodde her lengst i denne tiden.

G.br., leieboer
Hans Gromstul
fra Gromstul i Luksefjell f. 7/4-1891 på Bekkevar i Hem i Lardal d. 21/12-1973, s.a. tjenestegutt Gullik Halvorsen og pike Berte Marie Johansdatter fra Ramnes.
g. 17/2-1913 m. Anne Kirstine Pedersen fra Putten under Tufte f. 28/1-1889 31/5-1965, d.a. veivokter Peder Andersen Haave.
1. Martha Gromstul f. 25/2-1913
i Gromstul d. 23/4-1999 g.m. Olav Sandaker Belland fra Bygland i Aust-Agder f. 20/5-1907 d. 12/6-1987, s.a. Tolleiv Sandaker (Sandækra). Martha er gravlagt på Borgestad sammen med foreldrene.
2. Gudrun Gromstul f. 25/4-1914 i Gromstul.
3. Olav Gromstul f. 18/1-1916 i Gromstul. Se nedenfor.
4. Peder Gromstul (Per Gromstul) f. 24/7-1917 i Gromstul d. 19/1-1973 g.m. Astrid Adriansen f. 30/4-1928 d. 23/8-1982. Bodde på Herøya.
5.
Anders Gromstul f. 9/2-1919 i Fekjan under Dale i Luksefjell.
Br. 1925.

Hans var født utenfor ekteskap i Lardal. Før han ble konfirmert i 1905 kom han til Lia u. Godal, sammen med sin mor,
som hadde giftet seg med Ole Kittilsen fra Sandsvær og som var husmann på Lia fra 1900.

Hans Gromstul var skogsarbeider for Løvenskiold og bodde på Gromstul i 1913. I 1916, da Olav ble født, var han
forpakter der. Det var han fremdeles i 1918.
Familien beholdt deretter Gromstul som sitt slektsnavn, noe som var helt vanlig den gangen. 


Augestad bnr 6. i Liane rundt 1950-tallet.

Sykkelreparatør, leieboer
Olav Gromstul
f. 18/1-1916 d. 6/1-2009.
g.m. Anne Marie f. 17/8-1919 d. 6/1-2007.
1. Inger-Åse Gromstul f. 1943 g. mars 1963 m. stuert Kai Olaf Wickmann f. 1940 fra Tollnes i Solum.
2. Odd Gromstul.
Br. 1950-tallet.

Denne familien hadde adresse Olav Lokesv. 3, Porsgrunn (Hovenga) i 1963. Olav bodde i 1996 i Storgt. 181 i
Porsgrunn og drev fremdeles i sitt 79. år aktivt som sykkelrepratør i egen sykkelforretning i samme hus.

Denne gården ble revet i 1998. Kun jord her i dag (2012).

Br. nr. 11 ”Bjerkelund” ble utskilt herfra i juni 1931 til Helena Pahlmann Pettersen.
Br. nr. 16 ”Bjerkelund2” ble utskilt herfra i mai 1941 til Halfdan Amundsen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

81

6

Austad (Augestad)

H. Wergeland

1 mark 09 øre


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.