ved
Gard Strøm

| HJEM | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gjerpen
Hustomter i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

Oppdatert 30.06.2017
 

Eldre hus fra Strømdal - Hyniveien
Hus som er oppført før 1964.

UNDER ARBEIDE

Gateadresser fra Gulsetveien nordover.
Gjelder Gjerpen kommune fram til sammenslåingen med Skien kommune i 1964.

Gårdsnavna understreker hvilken gård hustomtene er utskilt fra.

STRØMDAL I STRØMDAL II STRØMDAL III GULSET HYNI vest
Augonsplassen 3 Gulsetv. 70              
Augonsplassen 5 Gulsetv. 71              
Augonsplassen 7 Gulsetv. 72              
Augonsplassen 9 Gulsetv. 73              
Augonsplassen 10 Gulsetv. 74              
Augonsplassen 11 Gulsetv. 75              
Augonsplassen 13 Gulsetv. 76              
Gulsetv. 6 Gulsetv. 78              
Gulsetv. 7 Gulsetv. 81 Skolen              
Gulsetv. 8 Gulsetv. 121              
Gulsetv. 10 Høgåsv. 2              
Gulsetv. 12                
Gulsetv. 14                
Gulsetv. 15                
Gulsetv. 16                
Gulsetv. 17 Myrabakken 17              
Gulsetv. 18 Skogliv.              
Gulsetv. 20                
Gulsetv. 24                
Gulsetv. 25                
Gulsetv. 26                
Gulsetv. 28                
Gulsetv. 29                
Gulsetv. 30                
Gulsetv. 33                
Gulsetv. 34                
Gulsetv. 35                
Gulsetv. 37                
Gulsetv. 40                
Gulsetv. 41                
Gulsetv. 42                
Gulsetv. 44                
Gulsetv. 46                
Gulsetv. 48                
Gulsetv. 49                
Gulsetv. 50                
Gulsetv. 52                
Gulsetv. 54                
Gulsetv. 57                
Gulsetv. 58                
Gulsetv. 61                
Gulsetv. 63                
Gulsetv. 65                
Gulsetv. 67                
Gulsetv. 68                
Gulsetv. 69                


(C) Gard Strøm.