ved
Gard Strøm

| HJEM | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gjerpen
Hustomter i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

Oppdatert 30.06.2017
 

Eldre hus fra Falkum - Fossum
Hus som er oppført før 1964.

UNDER ARBEIDE

Gjelder Gjerpen kommune fram til sammenslåingen med Skien kommune i 1964.
Gårdsnavna, som Falkum, Århus og Hyni, understreker hvilken gård hustomtene er utskilt fra.

FALKUM ÅRHUS øst HYNI øst
Århusv. 73 Christen Lundsv. 2 Århusv. 231            
Århusv. 77 A Christen Lundsv. 4              
Århusv. 77 B Christen Lundsv. 5              
Århusv. 78 Christen Lundsv. 8              
Århusv. 79 Christen Lundsv. 9              
Århusv. 83 Christen Lundsv. 10              
Århusv. 85 A Christen Lundsv. 14              
Århusv. 85 B Christen Lundsv. 18              
Århusv. 87 Christen Lundsv. 20              
Århusv. 90 Christen Lundsv. 22              
Århusv. 91 Christen Lundsv. 24              
Århusv. 92 Christen Lundsv. 26 A              
Århusv. 93 Christen Lundsv. 28              
Århusv. 94 Christen Lundsv. 29 A              
Århusv. 95 Christen Lundsv. 32              
Århusv. 96 Christen Lundsv 38              
Århusv. 99 Århusv. 107 A              
Århusv. 101 Århusv. 107 B (Goberg)              
Århusv. 102 * Århusv. 109              
Århusv. 103 Århusv. 137              
Århusv. 105 Århusv. 139              
  Århusv. 177              
  Århusv. 181              
  Århusv. 191              
  Århusv. 209              
  Århusv. 211              
  Århusv. 217              
  Århusv. 220              
  Århusv. 221              
  Århusv. 224              
  Århusv. 229              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

*Århusv. 102 er egentlig utskilt fra gnr 4 søndre Mæla, men blir tatt med her av praktiske årsaker.

(C) Gard Strøm.