ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |

| FORORD | MINE KILDER | ARTIKLER | TAKK | HJELP |

Se også Gamle Valebø og Gamle Holla (under arbeid).


Gard Strøm (2012).

Her skal ingen grav slettes!

Gard Strøm,
Bjørkeg. 15 A,
3950 Brevik.
post@gamlegjerpen.no

En stor takk til alle som har sendt meg bilder, oppdateringer og rettelser!
Det er viktig å få dette arbeidet så riktig som mulig mens jeg lever.

Ingen database. Kun fulltekstinnhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktiv* Bygde- og Slektsbok

for

GJERPEN PRESTEGJELD
i
Skien kommune

(Fra Vallermyrene t.o.m. Luksefjell)

Fra 1500-tallet til i dag.

Se Gamle Gjerpen på Facebook!

*"Interaktiv" betyr at jeg kan endre innholdet mens jeg lever.


Velg Gård:


 


Søk i Gamle Gjerpen:

site search by freefind

advanced

Tips: Ikke alltid søk på hele ord.
Eks: Arne Nielsen
Søk på: "Arne Ni"
Bruk "  " for å holde navn i sammen når du søker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skien Kommunes KULTURPRIS 2013!
Tusen, Tusen Takk Skien!

Norsk Hydro Productionpartners
ILDSJELPRIS 2013

Gamle Gjerpen
takker for tildeling av
midler fra
Lullo og Ole Kikuts legat i 2012, 2014 og 2015.


Grenland Ættehistorielags
HEDERSPRIS 2011


Gard Strøm er bl.a. medlem av:
                    
 


HVA ER DETTE VERD FOR DEG?

Jeg betaler selv ca. kr. 6.000 pr. år for å drifte
GAMLE GJERPEN.
Jeg har jobbet med prosjektet nesten hver dag/ kveld siden 1989.

Ditt bidrag kan sikre Gamle Gjerpens fortsatte eksistens.

JEG TAKKER FOR ALL ØKONOMISK STØTTE!
Vennlig hilsen Gard "Dutte" Strøm (minstepensjonist).

Kontonr 2670. 44. 93893.


GJERPEN - AMERICA

EMIGRANTER fra GJERPEN 1843 - 1927

Følg også Gamle Gjerpen på:


Luksefjell kirke og kirkegård

Hefter fra SKAVAN miniforlag.
Luksefjellminner og andre hefter med historiske
artikler fra lokalmiljøet, er tilgjengelig for salg ved
Telemark Turistforening,
Nedre Hjellegate 2,
3724 Skien.

Tor Kjetil Gardåsen. Bøker og artikler.